Badania diagnostyczne

 

Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej

związane z realizacją świadczeń

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

1. Badania hematologiczne:

1)      morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi;

2)      morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;

3)      retikulocyty;

4)      odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

2. Badania biochemiczne i immunochemiczne:

1)        sód;

2)        potas;

3)        wapń zjonizowany;

4)        żelazo;

5)        żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC);

6)        stężenie transferyny;

7)        stężenie hemoglobiny glikowanej (HbAlc);

8)         mocznik;

9)         kreatynina;

10)       glukoza;

11)       test obciążenia glukozą;

12)       białko całkowite;

13)       proteinogram;

14)       albumina;

15)       białko C-reaktywne (CRP);

16)       kwas moczowy;

17)            cholesterol całkowity;

18)            cholesterol-HDL;

19)            cholesterol-LDL;

20)            triglicerydy (TG);

21)            bilirubina całkowita;

22)            bilirubina bezpośrednia;

23)            fosfataza alkaliczna (ALP);

24)            aminotransferaza asparaginianowa (AST);

25)            aminotransferaza alaninowa (ALT);

26)            gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);

27)            amylaza;

28)       kinaza kreatynowa (CK);

29)       fosfataza kwaśna całkowita (ACP);

30)       czynnik reumatoidalny (RF);

31)       miano antystreptolizyn O (ASO);

32)       hormon tyreotropowy (TSH);

33)       antygen HBs-AgHBs;

34)       VDRL;

35)       FT3;

36)       FT4;

37)       PSA - Antygen swoisty dla stercza całkowity.

3.  Badania moczu:

1)            ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu;

2)            ilościowe oznaczanie białka;

3)            ilościowe oznaczanie glukozy;

4)            ilościowe oznaczanie wapnia;

5)            ilościowe oznaczanie amylazy.

4.  Badania kału:

1)         badanie ogólne;

2)         pasożyty;

3)         krew utajona - metodą immunochemiczną.

5.  Badania układu krzepnięcia:

1)            wskaźnik protrombinowy (INR);

2)            czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);

3)            fibrynogen.

6.  Badania mikrobiologiczne:

1)         posiew moczu z antybiogramem;

2)         posiew wymazu z gardła z antybiogramem;

3)         posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

7.  Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

8.  Diagnostyka ultrasonograficzna:

1)         88.713 USG tarczycy i przytarczyc;

2)         88.717 USG ślinianek;

3)         88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego;

4)         brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego

             (88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej);

5)           obwodowych węzłów chłonnych (88.790 USG węzłów chłonnych).

9.           (uchylony).

10.  Spirometria.

11.  Zdjęcia radiologiczne:

1)         zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;

2)         zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;

3)         zdjęcie czaszki;

4)         zdjęcie zatok;

5)         zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

12. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:

1)            gastroskopia;

2)            kolonoskopia.