Lekarze

 
W celu zapewnienia najwyższego poziomu świadczonych usług
oraz prawidłowego przebiegu procesu ich udzielania w NZOZ  "MEDICUS"
zatrudniony jest wykwalifikowany personel:

 

- Dyrektor Zakładu – lekarz – specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej,
   ginekolog- położnik;
- specjaliści medycyny rodzinnej;
- specjaliści chorób wewnętrznych;
- specjaliści pediatrzy;
- lekarze z długoletnim stażem pracy w podstawowej opiece zdrowotnej
   w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej, pediatrii i chorób wewnętrznych.