Usługi

 
Zapewniamy świadczenia lecznicze, diagnostyczne, profilaktyczne oraz pielęgnacyjne
z zakresu medycyny rodzinnej dorosłym i dzieciom,
które udzielane są w warunkach ambulatoryjnych lub domowych:

 
  1. badania i porady lekarskie w gabinetach i wizyty w domu chorego
  2. pełna diagnostyka w zakresie ustalonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
      kompetencji lekarza  podstawowej opieki zdrowotnej
  3. kierowanie na konsultacje i leczenie szpitalne , sanatoryjne
  4. szczepienia obowiązkowe, szczepienia zalecane
  5. badania profilaktyczne, bilanse zdrowia
  6. zabiegi pielęgniarskie (iniekcje, kroplówki), ekg, pomiary ciśnienia tętniczego
  7. pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne, opieka położnej środowiskowo-rodzinnej
  8. prowadzenie działalności profilaktycznej i promocji zdrowia .   


Poradnia dla Dorosłych / I piętro / obejmuje pełną opieką leczniczą, diagnostyczną i profilaktyczną pacjentów w ramach kompetencji lekarza rodzinnego. Opiekę medyczną sprawuje 5 lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych , 5 pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych, 3 pielęgniarki praktyki oraz położna środowiskowo-rodzinna. Opieka lekarzy rodzinnych i pielęgniarek jest dostępna w miejscu udzielania świadczeń oraz w domu chorego w ramach wizyt domowych. Na potrzeby medycyny rodzinnej pracuje rejestracja ogólna, gabinet zabiegowy i EKG, punkt szczepień /parter/.

Poradnia dla Dzieci / parter / świadczy pełne usługi lecznicze, diagnostyczne i profilaktyczne dla małych pacjentów w ramach opieki lekarza rodzinnego - pediatry. W Poradni dla Dzieci fachową poradą dla dzieci chorych i zdrowych służy 4 lekarzy pediatrów oraz 3 pielęgniarki. Opieka lekarzy pediatrów i pielęgniarek jest dostępna w NZOZ „Medicus” oraz w domu, w ramach patronaży i wizyt domowych. Na potrzeby Poradni dla Dzieci pracuje rejestracja Poradni dla Dzieci, gabinet zabiegowy i EKG /I piętro/ oraz punkt szczepień.