Informacje

W dni wolne od pracy, soboty, niedziele i święta całodobowo - pomoc lekarska i pielęgniarska AMBULATORYJNA I WYJAZDOWA udzielana jest przez  Ambulatorium Pomocy Doraźnej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2,
tel. 23 672 44 88 lub numery alarmowe 112 , 999.

 

W stanach ZAGROŻENIA ŻYCIA, WYPADKU, NAGŁEGO PORODU - należy BEZWZGLĘDNIE dzwonić na numer pogotowia ratunkowego 999 lub 112.

 

NFZ Mazowiecki Oddział Wojewódzki nfz-warszawa.pl