NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDICUS" SŁAWOMIR BRZOZOWSKI

06-400 Ciechanów, ul. Spółdzielcza 2

 

REJESTRACJA PORADNI DLA DOROSŁYCH tel. 23 673-22-32, 23 672-32-59

REJESTRACJA PORADNI DLA DZIECI tel. 23 673-22-34

DYREKTOR tel. 23 673-22-33

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY tel./fax  23 673-22-33email:
medicus.ci@home.pl

Facebook: https://www.facebook.com/NZOZMedicusCiechanow

 

Praca

 
 
Jeśli jesteś osobą komunikatywną, empatyczną, kreatywną, lubisz bezpośrednią pracę z ludźmi oraz interesuje Cię praca administracyjno-biurowa i właśnie chcesz coś zmienić w swoim życiu na dłużej - nie czekaj! Aplikuj na stanowisko rejestratorki medycznej już teraz!
 
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie,

- dobra znajomość środowiska Ms Office, obsługi komputera i urządzeń biurowych,

- wysoka kultura osobista,
- komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, lojalność, dobra organizacja   pracy,
- umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej,

- odporność na stres.

 
Mile widziane są:
- doświadczenie na podobnym stanowisku,
- umiejętność obsługi pacjenta/klienta,
- wykształcenie medyczne (np. asystentka/higienistka stomatologiczna, technik farmacji, ratownik medyczny, pielęgniarka, itp.).
 
Zapewniamy szkolenia z obsługi pacjenta i programów medycznych.
 
 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie firmy NZOZ "Medicus",
ul. Spółdzielcza 2, p. I, gab. 2 
lub w rejestracji z dopiskiem: dla p. Zuzanny Brzozowskiej.

 
Do załączonego CV można dołączyć klauzulę następującej treści, przy czym jej wypełnienie jest dobrowolne:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dla celów rekrutacji do pracy z ogłoszenia dot. naboru na stanowisko pracownika rejestracji w NZOZ „Medicus” w Ciechanowie także po jej zakończeniu - w celu prowadzenia dalszej rekrutacji (umieszczenia moich danych na liście rezerwowej), jednak nie dłużej niż przez 1 rok od dnia ogłoszenia wyników niniejszej rekrutacji. Zapoznałem się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie.”
 
 
 
Data……………………………………………Podpis…………………………………………………………
 
 
 

Klauzula informacyjna RODO

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 
 1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus” w Ciechanowie, ul. Spółdzielcza 2, 06-400 Ciechanów, tel. 236732232.
 1. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w NZOZ „Medicus” w Ciechanowie.
 2. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, wtedy dane te będą przetwarzane do celów dalszej rekrutacji nie dłużej niż przez 1 rok a następnie niezwłocznie usunięte. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 3. Kandydaci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Kodeks Pracy.
 6. Podanie danych Kandydata w celu określonym w ust. 2. jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
 7. Okres przechowywania danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych wynosi 12 miesięcy.
 8. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 9. W przypadku uznania, że prawa Kandydata związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały naruszone, można wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca dla personelu sprzątającego

NZOZ "Medicus" w Ciechanowie zatrudni personel sprzątający (mile widziani zarówno mężczyźni jak

i kobiety).

 

Do zakresu obowiązków pracowników będzie należeć:

- utrzymywanie czystości pomieszczeń przychodni (na trzech kondygnacjach, budynek wyposażony w windę) zgodnie z obowiązującymi standardami,

- obsługa urządzeń do sprzątania: np. maszyna do mycia i czyszczenia podłóg,

- obsługa pralki i żelazka – w zakresie prania i prasowania odzieży medycznej – raz w tygodniu, w sytuacjach wyjątkowych częściej,

 - współpraca z innymi działami zakładu.

 

Wymagania:

- odpowiedzialność, lojalność, sumienność i dokładność,

- wysoka kultura osobista,

- wcześniejsza praca na podobnym stanowisku i posiadanie aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych będą dodatkowym atutem.

 

Zapewniamy sprzęt i środki czystości do sprzątania oraz naukę obsługi urządzeń.

 

Do załączonego CV można dołączyć klauzulę następującej treści, przy czym jej wypełnienie jest dobrowolne:
 

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dla celów rekrutacji do pracy z ogłoszenia dot. Naboru na stanowisko pracownika działu utrzymania czystości w NZOZ „Medicus”
w Ciechanowie także po jej zakończeniu - w celu prowadzenia dalszej rekrutacji (umieszczenia moich danych na liście rezerwowej), jednak nie dłużej niż przez 1 rok od dnia ogłoszenia wyników niniejszej rekrutacji. Zapoznałem się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie.”

 

Data……………………………………………Podpis…………………………………………………………

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie firmy, ul. Spółdzielcza 2, w godzinach 8.00 - 14.00,
w pokoju nr 2, I piętro.

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus” w Ciechanowie, ul. Spółdzielcza 2, 06-400 Ciechanów, tel. 236732232.
 2. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w NZOZ „Medicus” w Ciechanowie.
 3. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, wtedy dane te będą przetwarzane do celów dalszej rekrutacji nie dłużej niż przez 1 rok a następnie niezwłocznie usunięte. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 4. Kandydaci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Kodeks Pracy.
 7. Podanie danych Kandydata w celu określonym w ust. 2. jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
 8. Okres przechowywania danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych wynosi 12 miesięcy.
 9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 10. W przypadku uznania, że prawa Kandydata związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały naruszone, można wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

Strony